Storm SS propaganda krant

8000

Category: Product ID: 493

Description

Een van de meest belangrijke middelen waarmee de SS in Nederland haar invloed probeerde te vergroten en de SS gedachte trachtte te verspreiden, was het weekblad Storm (beter bekend als Storm-SS). Op initiatief van Henk Feldmeijer, Nico de Haas en Reinier van Houten, allen geëngageerde SS’ers, werd een nieuw tijdschrift aangeboden. De inhoud van het magazine, eigenlijk een opinieblad, was niet specifiek gericht op SS’ers, maar op een breed publiek. Het was de bedoeling dat vooral buitenstaanders geïnteresseerd zouden raken in het gedachtengoed van de SS. Op 11 april 1941 verscheen het blad, gedrukt bij De Arbeiderspers, in Nederland voor de eerste keer.

Dit exemplaar is in nog uitstekende staat!

× Live chat